Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De praktijk voldoet aan deze wet.

Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde systemen zoals Intramed, Vecozo en Zorgmail om Uw privacy te waarborgen.

Mochten er nog vragen zijn wat betreft bovenstaande kunt U graag contact met me opnemen.